Οργάνωση Παραγωγών γάλακτος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Νάπης

Η Οργάνωση Παραγωγών γάλακτος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Νάπης ιδρύθηκε στις 30/05/2018 με πρωτοβουλία των παραγωγών – μελών του Συνεταιρισμού, αποτελείται από 19 μέλη που παραδίδουν το γάλα τους, γάλα το οποίο προέρχεται από πρόβατα ελευθέρας βοσκής που βόσκουν σε βοσκοτοπικές εκτάσεις της περιοχής, γάλα το οποίο λόγω του τρόπου βόσκησης αλλά και του νησιωτικού χαρακτήρα έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στόχος της Οργάνωση Παραγωγών γάλακτος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Νάπης είναι να αυξάνει και να βελτιώνει καθημερινά την παραγωγή γάλακτος της δίνοντας μεγάλη σημασία στην ποιότητα του γάλακτος που συλλέγει. Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης και η μείωση του κόστους παραγωγής αποτελεί βασικό στόχο της Οργάνωσης  η οποία λειτουργεί με γνώμονα πάντα την ενίσχυση των παραγωγών και του αγροτικού τομέα της Ελλάδας.

Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός  Συνεταιρισμός Νάπης ιδρύθηκε το 1928  και αποτελείται από 94 φυσικά  μέλη  παραγωγούς και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Ο Αγροτικός  Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και καταναλωτικών γενικά προϊόντων όπως και στην παραγωγή και αποθήκευση ζωοτροφών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Οργάνωσης / Ομάδας Παραγωγών μέσω του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. Το Μέτρο 9 στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, με σκοπό:

  •  την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,
  •  την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων,
  •  τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,
  •  τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και
  •  άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.